Om Skansens Krukmakeri

Ända sedan förhistorisk tid har människan använt sig av lera för att skapa konst- och bruksföremål.


När drejskivan infördes i Sverige under 1500-talet fick krukmakaryrket ett uppsving, fler föremål kunde produceras fortare och hantverket utvecklades till ett specialiserat skråhantverk. Krukmakaren bodde och arbetade i städer med närliggande lertag och i verkstaden formades lera för hand, med hjälp av vatten och en roterande skiva, till kärl.


krukmakeriet på skansen kommer från lunda by i västra Vingåkers socken i Södermanland. byggnaden är från 1800-talet och flyttades till Skansen 1947.


på Skansens krukmakeri visas hantverket så som det huvudsakligen bedrivits sedan 1800-talet. Här tillverkas klassiska krukor, skålar och fat om än i något modernare tappning. Blomkrukor och trädgårdsartiklar finns också i sortimentet.


Verkstaden drivs av företaget kulturhantverk andersson & lilljeqvist AB genom   Lars Andersson och nina lilljeqvist.