Historisk Keramik
Skansens Krukmakeri

Fårö Krukmakeri

historisk keramik


Vi tar fram replikor (kopior) av historisk keramik. vår lera har en typisk lergodskaraktär med sin röda skärv, vi högbränner våra produkter så att skärven sintrar, vilket ger ett slagtåligare gods än det tradionella lergodset. Vi glaserar och engoberar enligt traditionella mönster.


referensuppdrag finns vid förfrågan. nedan är bilder från ett uppdrag från skansen, som anlitat oss för att ta fram repklikor av den historiska keramik som finns bevarad i några av de olika miljöerna på skansen.